ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

рос. качество продукции сукупність споживних властивостей продукції, її здатність задовольняти певні потреби людини відповідно до свого призначення, що є визначенням її споживної вартості, ціни і умовою зростання національного багатства країни. Підвищення якості продукції рівнозначне збільшенню її кількості, оскільки воно пов'язане з показниками надійності, довговічності, економічності та іншими показниками ефективності і суспільної значущості продуктів праці. Визначається цілою системою показників — ступенем відповідності продукту існуючим стандартам, нормам, умовам договорів, попиту населення. Невід'ємною властивістю високоякісної продукції є її естетичні якості-оздоблення, витонченість та сучасність форм. Висока якість товару є запорукою його конкурентоспроможності на ринку і забезпечення прибутку власникові.

Eкономічна енциклопедія 

ЯМА" →← ЯКІСТЬ ПРАЦІ

T: 0.080724779 M: 3 D: 3