ЯКІСТЬ ПРАЦІ

рос. качество труда сукупність специфічних дій, спрямованих на досягнення певної матеріальної мети, які відрізняють один вид конкретної праці від іншої. Якісну сторону праці характеризують такі показники, як складність, напруженість, результативність затрат розумових зусиль. Більш напружена, професійна праця створює за одиницю часу більшу кількість і вищу якість споживних вартостей продукту праці і є першоосновою розміру оплати праці, забезпечення попиту і реалізації предметів праці (виробів), а також Гарантом досягнення ефективності, прибутковості виробничої діяльності.

Eкономічна енциклопедія 

ЯКІСТЬ ПРОДУКЦІЇ →← ЯКІСТЬ ЖИТТЯ

T: 0.069153266 M: 3 D: 3