ЮРИДИЧНА ОСОБА

рос. юридическое лицо організація, підприємство, установа, що має статус майнової і юридичної окремішності (незалежності), володіє майном, може від свого імені набувати майнових і особистих немайнових прав та виконувати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражі, третейському суді, має закінчений бухгалтерський баланс, розрахунковий рахунок у банку, власну печатку, пройшла державну реєстрацію і має свій код у державному реєстрі. Може від свого імені здійснювати економічні операції. Порядок утворення Ю.о. встановлюється чинним законодавством або передбачається статутами Ю.о. (щодо державних організацій — розпорядчими актами державних органів; громадських організацій — за ініціативою їхніх засновників — громадян чи товариств) з дозволу компетентного державного органу.

Eкономічна енциклопедія 

ЮРИДИЧНА СЛУЖБА →← ЮРИДИЧНА НАУКА

T: 0.059181917 M: 3 D: 3