ШИФР

рос. шифр 1. Код, значення елементів якого і правила кодування відомі обмеженому колу осіб. Використовується для шифрування інформації з метою її захисту від несанкціонованого доступу. 2. Сукупність умовних знаків (цифр, літер, кодів), різних комбінацій, які замінюють письмові тексти, фрази, слова в процесі секретного листування чи передачі інформації іншими засобами. 3. Те саме, що й код, застосовуваний при механічній обробці інформації. 4. Узагальнена закодована інформація про товар.

Eкономічна енциклопедія 

ШИФР ДОКУМЕНТА →← ШИРПОТРЕБ

T: 0.118786167 M: 3 D: 3