ЧИСТА ПОЗИЦІЯ

рос. чистая позиция 1. Наслідковий показник, виражений у грошах, який показує суми всіх заявок брокерської контори на купівлю та продаж. Ч.п. може бути позицією продавця (отримані гроші й поставлені цінні папери), покупця (поставлені гроші й отриманні цінні папери) або ж (як виняток), дорівнювати нулю. 2. Різниця між вартістю (ціною) ф'ючерсних контрактів щодо закупівлі і продажу того самого товару на ринку за строковими угодами (операціями).

Eкономічна енциклопедія 

ЧИСТА ПРОДУКЦІЯ →← ЧИСТІ КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ

T: 0.064966839 M: 3 D: 3