ЦИФРОВІ ГРОШІ

рос. цифровые деньги новітні платіжні засоби, які представлені і обертаються в електронному вигляді, обіг котрих гарантує анонімність сторонам, що беруть участь у розрахунках. Гарантією анонімності є стійкість криптографічних протоколів у разі виготовлення (емісії). Вони як електронні документи мають номінальну вартість, визначають емітента, містять індивідуальні ознаки (серію, номер і та ін.), а також елементи захисту від підробки через засвідчення їх цифровим підписом емітента. При видачі Ц.г. замість готівки або інших платіжних засобів емітент може навіть не знати респондента. Емісія і використання Ц.г. чинним законодавством не регламентуються, їхня ліквідність гарантована.

Eкономічна енциклопедія 

ЦИФРОВА АПАРАТУРА ПЕРЕДАННЯ ДАНИХ →← ЦИТАТА

T: 0.073517565 M: 3 D: 3