ЦЕНТРАЛІЗОВАНОПЛАНОВА ЕКОНОМІКА

рос. централизованно-плановая экономика економічний устрій країни, який заснований на засадах автаркії. Має дві характерні риси: державна власність на матеріальні засоби виробництва та централізація планування з боку владних структур, які обмежують зв'язки з ринковими економіками інших країн. Класичний приклад Ц.-п.е. — Радянський Союз. Держпланом разом з іншими державними органами розподілялись ресурси на виробництво, інвестиції та асигнування. Ціни в цьому розподілі відігравали незначну роль. Існувала державна монополія на зовнішню торгівлю. Експорт розглядався як засіб отримання валюти для купівлі певних імпортних товарів з метою вдосконалення завдань державного плану. Внутрішні ціни були ізольовані від світових цін за допомогою системи податків та субсидій. Валютні курси використовувались тільки як засіб обліку.

Eкономічна енциклопедія 

ЦЕНТРАЛЬНА РАДА →← ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ОБЧИСЛЮВАЛЬНА МЕРЕЖА

T: 0.073360185 M: 3 D: 3