ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

рос. централизация управления 1. Зосередження управління в одному центрі, в одних руках. У централізованих структурах управління переважають вертикальні зв'язки, за яких верхні рівні наділені широкими повноваженнями у прийнятті рішень, а їх рішення обов'язкові для нижчих рівнів. 2. Побудова системи управління і організація її функціонування, за якою досягається безперервний, постійно діючий і достатньо стійкий зв'язок підпорядкованості кожної ланки управлінської системи єдиному центральному органу управління.

Eкономічна енциклопедія 

ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЕКОНОМІКА →← ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ ОБЛІКУ

T: 0.071158243 M: 3 D: 3