ЦІНИ ПОРІВНЯЛЬНІ

рос. цены сопоставимые ціни. що використовуються для оцінки обсягу продукції, виробленої в різні періоди, з метою порівняння показників виробництва й аналізу їхньої динаміки. Порівнянність забезпечується використанням індексів цін.

Eкономічна енциклопедія 

ЦІНИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ →← ЦІНИ ЗАКУПІВЕЛЬНІ

T: 0.091355425 M: 3 D: 3