ЦІНА ЛІЦЕНЗІЇ

рос. цена лицензии 1. Частина додаткового прибутку, який сплачується власникові ліцензії за впровадження (реалізацію) змісту ліцензії у практику підприємницької діяльності. 2. Виражена у вартісних показниках економічність, ефективність впровадження зазначеної в ліцензії технології або маркетингових розробок у практику з зазначенням розміру додаткового прибутку від реалізації ліцензійного інтелектуального капіталу.

Eкономічна енциклопедія 

ЦІНА МОНОПОЛЬНА →← ЦІНА ЛІМІТОВАНА

T: 0.085617278 M: 3 D: 3