ЦІНА БАЗИСНА

рос. цена базисная 1. Попередньо узгоджена між договірними сторонами (продавцем і покупцем) ціна, що є основною (базисною) для визначення реальної договірної відкритої ціни, що відповідає якісним показникам, споживним якостям, технічним параметрам товару. Зі зміною кон'юнктури ринку вносяться відповідні поправки до базисної ціни і визначається її остаточний розмір. 2. Ціна певного товару з фіксованими показниками якості, що встановлюється на момент укладання опціонної угоди. 3. Узгоджена договірними сторонами тверда (бажана) ціна, яка береться за основу при розрахунках Індексів цін для окремих груп товарів і при міжнародних торговельних операціях з урахуванням змін кон'юнктури;- й внутрішніх, міжрегіональних і світового ринків. 4. Ціни одного будь-якого року, які умовно приймають за базу під час розрахунків динаміки цін, аналізу і прогнозу обсягів товарообороту, попиту населення.

Eкономічна енциклопедія 

ЦІНА БЕЗЗБИТКОВОСТІ →← ЦІНА БІРЖОВА

T: 0.074073476 M: 3 D: 3