ЦІНА

рос. цена грошова оцінка (вираз) вартості уречевленої в товарі праці, грошовий вираз вартості товару, величина його вартості. Визначається суспільне необхідним робочим часом на його виробництво і реалізацію. Вона може бути вища за величину вартості товару, коли попит значно перевищує пропозицію і утворюється значний обсяг незадоволеного попиту населення і, навпаки, нижчою за вартість — в умовах перевиробництва і значного надлишку пропозиції товару. У ринковій економіці внаслідок дії економічних законів складається певна система ціноутворення. Фактори, що формують П., діють не ізольовано один від одного, а комплексно, у діалектичній єдності: одні з них зумовлюють необхідність підвищення Д., а інші — зниження. Нижньою межею П. є сума витрат виробництва і реалізації товару та мінімального прибутку для нормального функціонування підприємств і підтримки процесів відтворення. Верхньою межею — економічна ефективність застосування нових сучасних засобів виробництва, впровадження прогресивних технологій,

Eкономічна енциклопедія 

ЦІНА DAF →← ЦІЛЬОВИЙ МАРКЕТИНГ

T: 0.071375874 M: 3 D: 3