ФУНКЦІОНАЛЬНОВАРТІСНИЙ АНАЛІЗ

рос. функционально-стоимостный анализ комплексний системний аналіз діяльності підприємства, його складових — технічних і технологічних, маркетингових, фінансових, збутових підрозділів, управлінських функцій, а також оцінка ефективності використання витрат на реалізацію кожної з цих функцій з метою виявлення неефективних, нераціональних витрат, існуючих внутрішніх резервів і розробки програм підвищення ефективності діяльності та збільшення прибутковості підприємства.

Eкономічна енциклопедія 

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ →← ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ФІНАНСУВАННЯ

T: 0.08372046 M: 3 D: 3