ФРА

рос. фра контракт між банком і фірмою, що гарантує незмінну процентну ставку щодо певної суми кредиту протягом певного періоду.

Eкономічна енциклопедія 

ФРАГМЕНТ →← ФОТОХРОНОМЕТРАЖ

T: 0.070845761 M: 3 D: 3