ФОРСМАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

рос. форс-мажорные обстоятельства 1. Надзвичайні, незалежні від договірних сторін обставини (стихійне лихо, пожежа, екологічні катаклізми. військові конфлікти), за яких виконання зобов'язань за угодою (контрактом) однією зі сторін чи обома сторонами є повністю або частково неможливими, і тому сторони звільняються від сплати економічних санкцій. 2. Надзвичайні обставини, які змушують учасників економічних угод діяти інакше, ніж було передбачено раніше.

Eкономічна енциклопедія 

ФОРСУВАТИ →← ФОРМУЛЯРНЕ ПРАВО

T: 0.068896614 M: 3 D: 3