ФОРМАЛІЗАЦІЯ

рос. формализация 1. В економіко-математичному обчислюванні, економічному аналізі — метод, що полягає у заміні всіх змістовних термінів символами, а всіх змістових підтверджень — відповідними їм послідовностями символів або формулами. 2. Використання певних знаків і символів для відображення і пояснення закономірностей будь-яких процесів, явищ. Є інструментом моделювання і засобом упорядкування знань. Дає змогу встановлювати і фіксувати структуру системи управління, порядок її функціонування і елементів, що її створюють.

Eкономічна енциклопедія 

ФОРМАЛЬНИЙ →← ФОРМА

T: 0.082953329 M: 3 D: 3