ФОНДОДЕРЖАЛЬНИК

рос. фондодержатель 1. За планової економічної системи — вища й середня ланка галузевого і територіального управління, яким виділяються й централізовано розподіляються фонди матеріальних ресурсів для підвідомчих підприємств і організацій. За умов ринкових відносин така ланка відсутня. 2. Юридична або фізична особа, що є власником цінних паперів.

Eкономічна енциклопедія 

ФОНДОМІСТКІСТЬ ВИРОБНИЦТВА →← ФОНДОВИЙ ДЕРИВАТИВ

T: 0.08726637 M: 3 D: 3