ФОНДОВІДДАЧА

рос. фондоотдача відношення вартості річного обсягу виготовленої продукції до вартості основних виробничих фондів. При цьому чисельник визначають за методикою обчислення обсягу валової продукції, а в знаменник включають лише діючі основні фонди. Показник Ф. обернений показникові фондомісткості (див. Фондомісткість виробництва). Збільшення виходу продукції з наявних основних фондів — фондовіддача — досягається шляхом підвищення коефіцієнта змінності роботи машин і устаткування, зменшення простоїв машин і агрегатів, забезпечення приросту виробничих потужностей, у першу чергу за рахунок технічного переоснащення підприємств, модернізації устаткування, заміни морально застарілої техніки.

Eкономічна енциклопедія 

ФОНДОВА БІРЖА →← ФОНДОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

T: 0.075961566 M: 3 D: 3