ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМСТВ У НОВИХ ЗАХІДНИХ НЕЗАЛЕЖНИХ КРАЇНАХ

рос. фонд поддержки предприятий в новых западных независимых странах інвестиційний фонд з початковим капіталом 150 млн доларів США, наданих урядом США. Фонд створено з метою підтримки розвитку малих і середніх приватних підприємств шляхом вкладення капіталу. Фонд ще надає такі послуги: передання інформаційних систем управління, ноу-хау, корпоративне управління, комплектування штату працівників, сприяє створенню нових робочих місць, залученню в економіку капіталу іноземних приватних інвесторів. Він також здійснює фінансування малих та середніх підприємств України у формі внесків до статутного фонду. Інвестиції до статутного фонду здійснюються шляхом купівлі звичайних або привілейованих акцій. Відділ кредитування малого підприємництва є окремим Фондом, який діє під керівництвом Уе8Їегп N18 Епїегргізе Гипгі. Фонд зосереджує увагу на тих секторах економіки, які, на думку спеціалістів Фонду, мають потенціал росту та можливість створювати продуктивні робочі місця. Пріоритетними для співпраці є харчова промисловість, виробництво будівельних матеріалів, виробни

Eкономічна енциклопедія 

ФОНД ПОЗИЧКОВИЙ →← ФОНД ПІДТРИМКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА У НОВИХ НЕЗАЛЕЖНИХ ДЕРЖАВАХ

T: 0.083020006 M: 3 D: 3