ФОНД ЗАМІЩЕННЯ

рос. фонд замещения частина суспільного продукту, спрямованого на відновлення зношених у процесі створення матеріальних благ засобів виробництва. Ф.з. втілює минулу працю, перенесену конкретною працею із зношених засобів виробництва. Для заміщення виробничих фондів із валового національного продукту виокремлюються засоби виробництва, які за потужністю відповідають зношеним засобам виробництва. В умовах НТР зношені засоби виробництва заміщуються більш досконалими засобами праці, ліпшими за якістю предметами праці. Вартісною формою фонду заміщення є амортизаційний фонд і вартість спожитих оборотних фондів.

Eкономічна енциклопедія 

ФОНД КАПІТАЛЬНОГО РОЗВИТКУ ООН →← ФОНД ЗАЙНЯТОСТІ

T: 0.081035942 M: 3 D: 3