ФОНД

рос. фонд 1. Запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 2. Кошти чи матеріальні цінності, нагромаджувані з певною метою. 3. Організація чи установа, що розпоряджається грошовим чи матеріальним Ф. Може функціонувати на громадських засадах, але обов'язково має бути юридичною особою. Створюється для сприяння певним видам діяльності, соціальним групам людей (наукові Ф., благодійні Ф. тощо).

Eкономічна енциклопедія 

ФОНД ЄВРАЗІЯ →← ФОЛЛІС

T: 0.100663693 M: 3 D: 3