ФАКТОР

рос. фактор (англ. factor — посередник, від латин. factor — той, що робить, від facio — роблю) — 1. Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу. 2. Агент, якому доручається продати товар і якого наділено у зв'язку з цим значними повноваженнями. 3. Один з основних ресурсів виробничої діяльності підприємства й економіки в цілому (земля, праця, капітал, підприємництво); рушійна сила економічних, виробничих процесів, що справляє значний вплив на результати економічної діяльності.

Eкономічна енциклопедія 

ФАКТОР ПОПИТУ →← ФАКТИЧНИЙ

T: 0.070037081 M: 3 D: 3