ФАКТ ЮРИДИЧНИЙ

рос. факт юридический конкретні дії, обставини, з настанням яких норми права передбачають юридичні наслідки у вигляді виникнення, зміни чи припинення правоздатності, дієздатності або конкретних суб'єктивних прав чи обов'язків суб'єктів. Дії можуть бути правомірні або неправомірні. Неправомірні являють собою правопорушення і можуть кваліфікуватися як проступок чи злочин.

Eкономічна енциклопедія 

ФАКТИЧНІ ВЕЛИЧИНИ →← ФАКТ

T: 0.07212571 M: 3 D: 3