ФАЗА НОВОГО ПРОДУКТУ

рос. фаза нового продукта перша стадія життєвого циклу товару, яка характеризується нестійкими виробничими функціями, короткими виробничими періодами і мінливими технологічними методами. На стадії впровадження нового продукту цінова еластичність попиту відносно низька через відсутність близьких продуктів-замінників, найбільш потенційні споживачі ще не знають про існування нового продукту. У фазі нарощування виробництва цінова еластичність попиту індивідуальної фірми зростає, а кількість конкурентних фірм збільшується.

Eкономічна енциклопедія 

ФАЙЛ →← ФАЗА ЗРІЛОСТІ ПРОДУКТУ

T: 0.072138705 M: 3 D: 3