ФІРМА

рос. фирма об'єднання підприємців, первинний осередок виробничої чи комерційно-підприємницької діяльності. Юридична особа, що здійснює свою діяльність для задоволення певних потреб суспільства і одержання прибутку. Залежно від ступеня концентрації виробництва і капіталу, форм власності Ф. можуть бути кооперативні, приватні, державні, мішані та з іноземним капіталом (спільні), у вигляді малих, середніх і великих підприємств.

Eкономічна енциклопедія 

ФІРМА ДОЧІРНЯ →← ФІО

T: 0.075321445 M: 3 D: 3