ФІНАНСОВОКРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ

рос. финансово-кредитная система Украины 1. Сукупність фінансово-кредитних відносин, на основі яких забезпечується утворення і використання фондів грошових ресурсів для функціонування народного господарства. 2. Сукупність фінансово-кредитних установ, що акумулюють, розподіляють і перерозподіляють відповідні фонди коштів у народному господарстві. Ф.-к.с.У. складається з фінансів підприємств і. галузей народного господарства, державного бюджету, місцевих бюджетів, страхування соціального, майнового і особистого, позабюджетних фондів, банківського, державного і міжнародного кредиту. Загальне кеівництво Ф.-к.с.У. здійснює Верховна Рада України і Кабінет Міністрів України. Безпосередньо керує фінансовою системою Міністерство фінансів України і Казначейство .України, кредитною системою — Управління Національного банку України. Міністерство фінансів України має в кожній області, місті і районі відповідні фінансові відділи при місцевих державних адміністраціях. Кожний фінансово-кредитний орган підпорядкований місцевому органові держа

Eкономічна енциклопедія 

ФІНАНСОВОПРОМИСЛОВА ГРУПА →← ФІНАНСОВОКРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ

T: 0.117804239 M: 3 D: 3