ФІНАНСОВОКРЕДИТНІ ІНСТИТУТИ

рос. финансово-кредитные институты державні і приватні комерційні організації, що здійснюють фінансові операції з кредитування, депонування вкладів, ведення розрахункових рахунків, купівлі і продажу цінних паперів і валюти, надання фінансових послуг та ін. Основними фінансово-кредит-ними інститутами є банки, крім того — фінансові компанії, інвестиційні фонди, ощадні каси, пенсійні фонди, страхові компанії, позичкові фонди.

Eкономічна енциклопедія 

ФІНАНСОВОКРЕДИТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ →← ФІНАНСОВИЙ СТАН

T: 0.086709245 M: 3 D: 3