УСТАНОВА

рос. учреждение 1. Апарат центральних і місцевих представницьких органів державної влади. 2. Організація, що складається з певного штату службовців та адміністрації і проводить діяльність у тій чи іншій галузі промисловості, у будівництві, на транспорті, в торгівлі, охороні здоров'я та ін. 3. Вид (форма) державної організації або громадського об'єднання (організації), що створюються з метою певного роду діяльності щодо виконання державних чи громадських функцій. У. є юридичними особами, мають визначену управлінську структуру, штат співробітників, матеріальну (майнову) базу і перебувають на державному або місцевому бюджетному фінансуванні.

Eкономічна енциклопедія 

УСТАНОВА БЮДЖЕТНА →← УСТАВНІ ГРАМОТИ

T: 0.073864675 M: 3 D: 3