УПРАВЛІНСЬКА ПРАЦЯ

рос. управленческий труд праця працівників апарату управління, що є частиною сукупної суспільної праці (діяльність усіх керівних, інженерно-технічних працівників і службовців підприємств, а також міністерств та відомств). Процес управління зводиться до прийняття оптимальних оперативних і перспективних рішень та організації їх виконання. Сюди належать: координація робіт, яку проводять виробничі підрозділи та окремі виконавці; добір і розстановка кадрів; адміністративно-розпорядчі функції з використання трудових, матеріальних і грошових ресурсів: оперативне управління, контроль і регулювання виробничого процесу та ін. Ефективність У.п., на відміну від продуктивності праці безпосередніх учасників створення матеріальних благ, вимірюють не безпосередньо, а за результативними показниками роботи суб'єктів господарювання за певний відтинок часу. Важлива роль у підвищенні ефективності У.п. належить організації праці працівників апарату управління на науковій основі, яка означає систему обґрунтованих технічних, організа

Eкономічна енциклопедія 

УПРАВЛІНСЬКЕ ОБСТЕЖЕННЯ →← УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ

T: 0.082966571 M: 3 D: 3