УНІВЕРСАЛ

рос. универсал 1. Розпорядчий акт адміністративно-політичного (загальнодержавного) характеру. Акт влади, який доводить до загального відома певну постанову, політичне рішення чи надання привілеїв. В Україні У. видавали гетьмани, особи з генеральської чи полкової старшини. Вони стосувалися військових справ (оголошення походу, сторожової служби), земельних справ (підтвердження землеволодіння, роздача маєтностей), призначення на урядові пости, надання особистих або групових привілеїв (напр. містам), стягнення податків, зовнішньої політики. У. укладався в гетьманській або полковій канцелярії і містив у вступі імена тих, хто видавав і кому видано. Іноді У. виголошувалися прилюдно на площах чи в церквах. Пізніше назву У. надано і деяким політичним документам: зверненням до народу із закликом до визвольної боротьби тощо. У 1917-1918 рр. Українська Центральна Рада назвала універсалами свої головні державно-політичні акти. 2. Людина, що має різнобічні знання, професійні навички.

Eкономічна енциклопедія 

УНІВЕРСАЛЬНІ БІРЖІ →← УНІВЕРМАГ

T: 0.090014531 M: 3 D: 3