УМОВИ ПРАЦІ

рос. условия труда комплекс факторів, що характеризують виробничу ситуацію (умови) на робочих місцях і є важливою складовою життєвого рівня населення. У.п. охоплюють такі чотири групи факторів: складність, важкість роботи (фізичне чи розумове навантаження, інтенсивність праці, темп роботи тощо), стан зовнішнього середовища (температура, чистота повітря, рівень освітлення, шум, вібрація тощо), режим праці й відпочинку (змінний, погодинний, тижневий, річний), географічні фактори (на морі, у високогірних районах, важкодоступних місцях).

Eкономічна енциклопедія 

УМОВИ РИНОК В РУКИ →← УМОВИ ПОСТАВОК

T: 0.089629309 M: 3 D: 3