УМІННЯ

рос. умение здатність належно виконувати певні дії, заснована на доцільному використанні людиною набутих знань і навичок. Формуванню У. сприяє розуміння суб'єктом взаємозалежності мети діяльності, умов і засобів її досягнення, знання правильної послідовності дій та операцій, а також можливість контролювати доцільність своїх дій у процесі їх виконання.

Eкономічна енциклопедія 

УМИСЕЛ →← УЛЬТРАВІРЕС

T: 0.077726269 M: 3 D: 3