ЄВРОВАЛЮТА

рос. евровалюта 1. Іноземні валютні знаки, за якими комерційні банки здійснюють безготівкові депозитно-позичкові операції за межами країн — емітентів цих валют. Це грошові кошти банків окремих країн, розміщені в європейських банках і обліковані (сумірні) за вартістю європейських валют країн, де вони вкладені. 2. Грошова одиниця (євро), введена для обігу на грошовому європейському ринку з 1999 р.

Eкономічна енциклопедія 

ЄВРОВАЛЮТНИЙ РИНОК →← {...}ФОБІЯ

T: 0.062606202 M: 3 D: 3