ІДЕОЛОГ

рос. идеолог виразник, захисник певної ідеології, якогось класу, соціальної групи, партії.

Eкономічна енциклопедія 

ІДЕОЛОГІЯ →← ІДЕОГРАМА

T: 0.096118964 M: 3 D: 3