ІДЕНТИФІКАЦІЯ

рос. идентификация (від латин. identificus — тотожний) — 1. Ототожнення, прирівнення, уподібнення. 2. Встановлення на основі визначених ознак тотожності різних об'єктів.

Eкономічна енциклопедія 

ІДЕНТИФІКАЦІЯ КОРИСТУВАЧА →← ІДЕНТИФІКАТОР КОРИСТУВАЧА

T: 0.100319861 M: 3 D: 3