ІДЕНТИФІКАЦІЯ

рос. идентификация (від латин. identificus — тотожний) — 1. Ототожнення, прирівнення, уподібнення. 2. Встановлення на основі визначених ознак тотожності різних об'єктів.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.052015354 M: 1 D: 1