ІДЕНТИФІКАТОР

рос. идентификатор (англ. identifier — тотожний) — 1. Ряд символів, що використовуються для найменування певного елемента програми (змінної, структури даних, процедури, оператора тощо). 2. Літерний ланцюг, який виступає в певному контексті у ролі символу.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.037635089 M: 1 D: 1