ІДЕЙНІСТЬ

рос. идейность відданість певній цілісній системі ідей і відповідному їй соціальному, моральному та естетичному ідеалові; відстоювання прогресивних принципів, ідеалів, положень.

Eкономічна енциклопедія 

ІДЕЙНИЙ →← ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК

T: 0.102874855 M: 3 D: 3