ІДЕАЛЬНИЙ РИНОК

рос. идеальный рынок висококонкурентний, цілковито вільний ринок, якому притаманні такі ознаки: необмежена кількість учасників ринку-продавців і покупців, вільний вхід на ринок і вихід з нього, вільні ціни, відсутність тиску, примусу з боку одних відносно до інших та ін.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.065032358 M: 1 D: 1