ІЄРАРХІЯ

рос. иерархия (від грец. hierarchia) — поділ на вищі й нижчі посади, чини; суворий порядок підлеглості нижчих за посадою або чином осіб вищим. У широкому розумінні — розташування частин або елементів цілого в певному порядку, від вищого до нижчого.

Eкономічна енциклопедія 

ІЄРОГЛІФИ →← ІЄРАРХІЧНА СТРУКТУРА

T: 0.098708757 M: 3 D: 3