ЄМНІСТЬ РИНКУ

рос. емкость рынка потенційно можливий обсяг продажу певного товару на ринку протягом заданого періоду, що залежить від попиту на товар, рівня цін, загальної кон'юнктури ринку, доходів населення, ділової активності. Є.р. змінюється зі зміною факторів, що її визначають.

Eкономічна енциклопедія 

ЄМНІСТЬ РИНКУ ГРОШОВА →← ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ

T: 0.107007209 M: 3 D: 3