ІНТЕГРАЦІЯ

рос. интеграция (від латин. integratio — поповнення, відновлення) — 1. Об'єднання в ціле будь-яких окремих частин. Протилежне — дезінтеграція. 2.1. економічна — процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення, об'єднання економік ряду країн. 3. Погоджений розвиток і взаємне доповнення підприємств, галузей економіки, регіонів і держав в інтересах більш ефективного використання ресурсів і більш повного задоволення потреб учасників цього процесу у відповідних товарах і послугах. 4.1. соціальна — наявність упорядкованих відносин між індивідами, групами, організаціями, державами.

Eкономічна енциклопедія 

ІНТЕГРАЦІЯ НАУКИ →← ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД

T: 0.087174108 M: 3 D: 3