ІНТЕГРАЦІЙНИЙ МЕТОД

рос. интеграционный метод метод обліку довгострокових інвестицій та акцій інших компаній, за яким інвестор відображає початкові інвестиції за собівартістю, а відповідна частка в прибутку спочатку відображається дебетуванням рахунку інвестицій і кредитуванням рахунку надходжень. Потім при отриманні дивідендів дебетуються грошові кошти і кредитуються рахунки інвестицій. Це один з не-багатьох методів, за використання якого надходження визнаються без Змін в оборотному капіталі.

Eкономічна енциклопедія 

ІНТЕГРАЦІЯ →← ІНТЕГРАЛЬНА СХЕМА

T: 0.082826671 M: 3 D: 3