ЄДИНОНАЧАЛЬНІСТЬ

рос. единоначалие метод управління, коли особа, яка очолює організацію, установу, підприємство, фірму, здійснює в межах наданих їй прав одноособове керівництво й несе особисту відповідальність за результати діяльності. Є. може поєднуватися із залученням працівників до обговорення і вирішення питань, пов'язаних з виробництвом, таких як організація і оплата праці, вдосконалення технологій, маркетинг, соціально-економічні програми тощо, з метою вдосконалення управління. Додержання цього принципу вимагає регулярного скликання колегій, виробничих нарад, зборів із залученням спеціалістів. Це дає можливість враховувати колективний досвід, знання і здійснювати вибір оптимальних варіантів.

Eкономічна енциклопедія 

ЄМНІСТЬ РИНКУ →← ЄДИНИЙ ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТР ПІДПРИЄМСТВ ТА ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ

T: 0.101671927 M: 3 D: 3