ІНСТРУКЦІЯ

рос. инструкция (від латин. instructio — введення, настанова) — 1. Керівні вказівки, детальні настанови, зведення правил, що регулюють організаційні, науково-технічні, фінансові та інші спеціальні (специфічні) сторони діяльності. 2. У праві — акт управління, що містить норми і правила, які регулюють порядок і умови здійснення певної діяльності, а також норми, що визначають порядок і умови реалізації нормативних актів, виданих вищестоящим органом. 3. Акт галузевого органу державного управління, звернений до підпорядкованих організацій і службових осіб або безпосередньо до громадян. І. видається на підставі і для виконання держаних законів, а також постанов і розпоряджень Президента, Кабінету Міністрів, міністерств, державних комітетів та інших органів державного управління в межах їхньої компетенції. І. можуть видаватись державними комітетами, відділами й управліннями місцевих органів влади. 4. Вказівки, рекомендації щодо порядку і засобів виконання будь-якої роботи, користування технікою, приладами, м

Eкономічна енциклопедія 

ІНСТРУКЦІЯ З ОПОДАТКУВАННЯ →← ІНСТРУКТОР

T: 0.08726499 M: 3 D: 3