ІНКАСО

рос. инкассо банківська розрахункова операція, за допомогою якої банк за дорученням свого клієнта отримує на підставі розрахункових документів гроші, перераховані клієнтові за відвантажені товарно-матеріальні цінності чи надані послуги, і зараховує ці кошти на банківський рахунок клієнта. Розрізняють чисте І. (І. простих і переказних векселів, чеків та інших платіжних документів) і документарне І. (І. комерційних документів). За виконання І. банки стягують комісійну плату.

Eкономічна енциклопедія 

ІНКАСО ІМПОРТНЕ →← ІНКАСАЦІЯ

T: 0.095131089 M: 3 D: 3