ІНДЕКСИ В СТАТИСТИЦІ

рос. индексы в статистике відносні показники, що характеризують зміну рівня певного явища порівняно з іншим рівнем того самого явища. І.в.с. широко застосовують для характеристики динаміки явищ (індекси динамічні), для виявлення ролі окремих факторів. Залежно від характеру і змісту явищ, що вивчають. користуються індексами кількісних (об'ємних) показників або індексами якісних показників. За ступенем охоплення сукупності І. в с. поділяють на індивідуальні, загальні(зведені), групові(субіндекси). І.вс; як відносний показник, обчислюють, порівнюючи явища за два абсолютно рівні періоди. Період, з яким порівнюють, називається базисним — період, що його порівнюють, — звітним (поточним). Залежно від вибору бази порівняння індекси динаміки поділяють на ланцюгові, якщо базу порівняння міняють, і базисні, якщо за базу порівняння взято один базисний період. При побудові зведених індексів необхідно мати дані рівня кожного елемента сукупності, що його включають при конструюванні показника. Величину, зміну якої визначають і

Eкономічна енциклопедія 

ІНДЕКСИ ДИНАМІКИ →← ІНДЕКСИ АКЦІЙ

T: 0.099734736 M: 3 D: 3