ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄЕС)

рос. европейское экономическое сообщество (ЕЭС) "Спільний ринок" — група з 12 західноєвропейських держав (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Німеччина), що здійснили інтеграцію своїх економік, об'єднавшись в економічну спілку в 1957 р. У ЄЕС створено єдиний внутрішній ринок, знято обмеження на вільне переміщення товарів, капіталів, робочої сили між країнами, утворена єдина валютна система. 31992р. ЄЕС називають Європейським Співтовариством (ЄС).

Eкономічна енциклопедія 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК (ЄІБ) →← ЄВРОПЕЙСЬКА СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНОГО РАХІВНИЦТВА

T: 0.114081454 M: 3 D: 3