ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЕКОНОМІЧНЕ СПІВТОВАРИСТВО (ЄЕС)

рос. европейское экономическое сообщество (ЕЭС) "Спільний ринок" — група з 12 західноєвропейських держав (Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Португалія, Франція, Німеччина), що здійснили інтеграцію своїх економік, об'єднавшись в економічну спілку в 1957 р. У ЄЕС створено єдиний внутрішній ринок, знято обмеження на вільне переміщення товарів, капіталів, робочої сили між країнами, утворена єдина валютна система. 31992р. ЄЕС називають Європейським Співтовариством (ЄС).

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.072456201 M: 1 D: 1