ІНДЕКС КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

рос. индекс покупательной способности денежной единицы показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ (послуг), які можна отримати за ту саму суму грошей у різні періоди часу. Обчислюють як величину, обернену індексові цін.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.068515231 M: 1 D: 1