ІНДЕКС КУПІВЕЛЬНОЇ СПРОМОЖНОСТІ ГРОШОВОЇ ОДИНИЦІ

рос. индекс покупательной способности денежной единицы показник, що характеризує зміну обсягу матеріальних благ (послуг), які можна отримати за ту саму суму грошей у різні періоди часу. Обчислюють як величину, обернену індексові цін.

Eкономічна енциклопедія 

ІНДЕКС КУРСІВ ЦІННИХ ПАПЕРІВ →← ІНДЕКС КСД ФІНІСТ

T: 0.087806623 M: 3 D: 3