ІНДЕКС ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

рос. индекс заработной платы показник динаміки (підвищення або зниження) середньомісячної заробітної плати робітників або службовців за певний період. Розрізняють індекс номінальної заробітної плати (обчислюється відношенням середньої заробітної плати відповідно за базовий і звітний період) та індекс реальної заробітної плати (показник, що відображає зміну реальних доходів працівників, який обчислюється діленням індексу номінальної заробітної плати на Індекс цін товарів споживання і послуг).

Eкономічна енциклопедія 

ІНДЕКС КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ →← ІНДЕКС ДОУДЖОНСА

T: 0.091526757 M: 3 D: 3