ІНДЕКС ВАРТОСТІ ЖИТТЯ

рос. индекс стоимости жизни показник, що характеризує зміну цін на товари і тарифів на послуги. Застосовується для визначення динаміки реальної заробітної плати. І.в.ж. обчислюють, виходячи з суцільного обліку продажу товарів та реалізації послуг. Цей індекс використовують, обчислюючи динаміку фізичного обсягу грошових доходів населення, його соціальних груп; динаміку фізичного обсягу реальної заробітної плати робітників і службовців; динаміку фізичного обсягу повних реальних доходів населення з рівнем доходу у розрахунку на одного члена сім'ї робітника, службовця, працівника агросектору.

Eкономічна енциклопедія 

T: 0.099224675 M: 1 D: 1